Saturday, August 19, 2017

Rådhusgata 25/Sjømannshjemmet

Oslo Museum, Fotograf: Anders Beer Wilse

Sjømannshjemmet ble oppført i 1896, etter tegninger av Carl Christian August Michalsen. Kristiania Internationale Sømandshjem flyttet inn i gården i 1902, og bygget ble siden kjent som sjømannshjemmet. Gården ble revet i 1932, og erstattet med et nytt bygg oppført for Norges rederiforbund, etter tegninger av Bjercke og Eliassen (1934). Kristiania Internationale Sømandshjem ble opprettet i 1892, med støtte fra Kong Oscar II. Driften flyttet fra Rådhusgata til Tollbugata 4 i 1933.

Sjømannshjemmet hadde en fasade i fem etasjer med et markant hjørnetårn, to gavler, og karnapp med tårn, den siste plassert mot Rådhusgata. Fasaden mot Øvre Vollgate var kun i fire etasjer. Stilutrykket var nordlig renessanse, med dominerende middelalderske trekk. Fasaden har mange likhetstrekk med samtidige forretningspalasser. Sjømannshjemmet erstattet en tidligere empiregård i tre etasjer. 

Fotomontasje


No comments:

Post a Comment