Sunday, May 29, 2016

Bygdøy allé 65-67 & Erling Skjalgssons gate 19

Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse (1903)

Denne fasaderekken (høyre i bildet over) befinner seg langs Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Erling Skjalgssons gate. Den består av tre bygårder, alle tegnet av den svenske arkitekten Eduard Carlén.

Bygdøy allé 65, på hjørnet av Thomas Heftyes gate, er blitt påbygget to etasjer og har dermed mistet mye av det opprinnelige barokkpreget. Det hengende hjørnekarnappet var i utgangspunktet kronet med en markant kuppel flankert av buede frontoner som sprengte seg gjennom takgesimsen. Lignende frontoner var også plassert langs Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate. Disse aksene er ennå synlige ved pilastre i fjerde etasje og i risalitten mot Thomas Heftyes gate. I 2001 ble fasaden pusset opp og balkongene rehabilitert. Bygget eies i dag av eiendomsselskapet Stiftelsen Kaare Berg.

Hjørnegården på motsatt side, Erling Skjalgssons gate 19, har et likt preg og gir en god pekepinn på hvordan Bygdøy allé 65 opprinnelig så ut. Frontoner og kuppel er her beholdt, selv om kuppelen er noe forenklet.

Oslo Museum, fotograf: Erling N. Christiansen (1965)

Midtgården, Bygdøy allé 67, har også blitt ombygget i takhøyden. Takoppbygg med kuppel er fjernet til fordel for en bredere  men enklere variant.


No comments:

Post a Comment